Velkommen til SamnaNger Turlag

Samnanger Turlag er et lokallag under Bergen og Hordaland Turlag. Målet vårt er få flest mulig folk ut på tur. Du kan bli medlem i Samnanger Turlag her.