Velkommen til SamnaNger Turlag

Lån en kano!
Samnanger Turlag låner ut gratis kanoer. Kanoene ligger ved Eikedalsvatnet,
Sævellavatnet og Fitjavatnet.

Samnanger Turlag

Samnanger Turlag er et lokallag under Bergen og Hordaland Turlag.
Målet vårt er å få flest mulig ut på tur.

På nettsidene våre finner du informajon om planlagte turer, turmål i Samnanger som er lagt opp i SjekkUT-appen til DNT, turmål i Folk Til Fjells, utlån av kano, arbeidet som frivillig, samt om  medlemskap. Du kan også følge oss på Facebook.

Kommende turer og aktiviteter

Ingen kommende aktiviteter.

Samnager Turlag på Facebook