Folk til fjells - vinter

Fitjavatnet
Fitjavatnet Foto: Vibeke Raae

Samnanger Turlag sin overordnede målsetting er å få Samningene, ung som gammel, ut på tur. Vi ønsker å motivere til god folkehelse året rundt. Det var bra respons når vi for første gang forsøkte oss med vinterturmål sesongen 2018/2019, så vi har valgt å sette ut turpostkasser denne vinteren også. Flere av turmålene vi har valgt ut for vinteren er egnet for å nå med ski på beina. Vi håper disse kan motivere til en ekstra tur ut i den mørke tiden av året. Vi trekker en vinner pr turmål blant de som har skrive i turbøkene. Kassene hentes inn igjen etter påske.

Kassene er hentet inn for sesongen

Plassering av kassene vinter 2019/2020

Fitjavatnet

Fitjavatnet kan nås fra mange kanter i kommunen og mulige veivalg kan være:

  • Fra Totræna via lysløypa, over på sti til Skadalen (står skilt til Fitjavatnet rett før bratt utforkjøring i lysløypen "magasuget") og så videre til Fitjavatnet
  • Fra Totræna via lysløypa (5 km sløyfa) og ta så av ned turløypa til en møter skogsveien fra Myra og følger den til Fitjavatnet  
  • Fra Myra/Dalane/Lønnabakken, opp skogsveien til Fitjavatnet (2,4km) 
  • Fra skogsveien i Haukaneset opp til Fitjavatnet  
  • Fra Bjørkheim/Rødne eller Nordvik til Fitjavatnet
  • Fra gjenbruksstasjonen via Raudvatnet til Buhilderen, videre til Fitjavatnet og ned til Myra (13km). 

Langrennsgruppa i Samnanger Idrettslag kjører opp skiløyper i sesongen når det er snø både fra Myra og Totræna. Greit å parkere i Totræna (mot avgift) og i Myra ved vannverket. Postkassen henger på et tre ved det røde pumpehuset der skogsveien slutter før Fitjavatnet. Ta gjerne en tur opp og nyt utsikten over vannet også. 

Totræna

Vi har plassert en turpostkasse i krysset der en runder når en går 3 km sløyfen eller kan gå videre på 5 km sløyfen i langrennsanlegget i Totræna. Vi håper det kan motivere spesielt barn til å gå både 3 og 5 km sløyfen i vinter. Det er flere fine steder der en kan ta seg en rast, kanskje grille og ake litt og bruke den tiden man ønsker på runden. Postkassen henger på et tre på venstre side og er merket med en hvit DNT-orienteringspost.

Vardane

Vardane er høyeste punktet mellom Totræna, Fitjavatnet og Dyrhovden, 711 m.o.h., og en kan nå det både i sommer- og vintersesongen. Parker i Totræna (mot avgift kr 70) og følg lysløypen ca. 800m til rett før bratt utforbakke "magasuget". Deretter over på sti til venstre inn Skadalen. Sommerløypen går videre på god sti nordover opp Breilia og forbi Steinslandssætret. Opp lia derifra kan sti stedvis vere utydelig, men Vardane er det høyeste punktet mot nord-nordøst, en varde med en bautastein i midten. Et tips kan være å trekke mot ryggen rett sør for Vardane, der det går en sti. Ca. 3,5 km og 2,5 time en vei. Vinterruten går rett forbi hyttene/stølane i Breilia og følger dalen innover mot Vardane. Postkassen står ved varden.

Bjørnåsen 

Bjørnåsen er en idyllisk perle som kan nås via skogsveien bak Lindane på Ådland eller fra Bygdaveien - skilt til Bjørnåsen rett før Heiane. En kan ta en rundtur om en ønsker det. I enden av skogsveien går en over på sti, krysser elven og følger sti videre ned i Bjørnåsen. Langs skogsveien har en tarzanløypa med klatreelement i trærne ved Lindane og det er flott mosegrodd trollskog langs skogsveien som det er flott å ta en avstikker inn i. En kan parkere ved kirka på Ådland og gå tilbake langs gang/sykkelvei og ta opp mot Lindane. En kan også parkere ved Vassloppa barnehage og gå opp til venstre til enden av byggefeltet, gjennom en grind og inn på sti som møter skogsveien (rett ved tarzanløypa). Eller parkere ved grendahuset/Nordborg og følge Bygdaveien til Bjørnåsen.

Smådalen

Vi har valgt å ha kassen i Smådalen ute gjennom vinteren i år også, da det var bra med besøk der forrige vintersesong.

Veivalg:

  • Fra Tysse: Parkering ved ungdomsskolen. Merket, god sti fra Tyssereinane, men bratt. Utsiktspunktet Sjåheim underveis. Ca. 1,6 km og 1 time opp i bratt terreng.
  • Fra Nymark/skytebanen: Parkering ved bommen i Gaupholmsmarka/krysset til Fossåsen. Følg veien forbi skytebanen og videre på skogsvei opp til Smådalsvatnet. Ca. 5 km.