Folk til fjells - vår-SOMMER-høst

Foto: Vibeke Raae

Siden 1998 har Samnanger IL plassert ut bøker på forskjellige turmål i kommunen. Samnanger Turlag tok over ordningen fra 2014. Vi håper disse bøkene kan være en inspirasjon til å ta seg en tur ut i naturen, og kanskje til nye steder. Vi prøver å spre kassene ut i kommunen og vi tar i mot ønsker fra innbyggerne som vi forsøker å hensynta. Vi forsøker å sette ut kassene til 1. mai om snøforholdene tillater det, og så henter vi de inn igjen når sola snur i slutten av oktober. Det trekkes én premie pr turmål blant de som har skrevet seg inn i turbøkene for hver sesong.

Vi anbefaler også å bruke de 15 merkede turstiene i kommunen og DNT appen SjekkUT-digital turpostkasse.

Følg gjerne Samnanger Turlag på Facebook for å se hva som rører seg, og bli med oss på fellesturer vi arrangerer. Er det spørsmål, mangler eller kommentarer til Folk til fjells, ta kontakt med Vibeke Raae (tlf 41 65 42 65), eller turlaget på samnanger.turlag@gmail.com. Har du lyst til å hjelpe med folk til fjells er det bare å melde sin interesse til turlaget. Vi trenger folk til å sette ut og hente inn kassene og ønsker også innspill på turmål og turbeskrivelser.

Plassering av kassene i 2020 NB! Turbøkene er hentet inn for 2020. Bruk DnT SjekkUt for turregistrering vinteren 20/21. 

De tre faste turene til hhv Nordvikasætra, Raudvatnet og Smådalen er med:

Nordvikasetret

Setra ligger ved nordre enden av Fitjavatnet. Man kan gå på begge sider av vannet, vestsiden er ca. 500m kortere enn østsiden. Rundtur rundt Fitjavatnet er ca. 6km. Kassen står på påle ved setra. Mulige veivalg:

  • Fra Totræna via lysløypa, over på sti til Skadalen og så til Fitjavatnet (3,5km) 
  • Fra Myra/Dalane/Lønnebakken, opp skogsveien til Fitjavatnet (4,2km) 
  • Fra skogsveien i Haukaneset opp til Fitjavatnet (5km), 
  • Fra Bjørkheim (Rødne) eller Nordvik til Fitjavatnet. 

Raudvatnet 

Parkering ved gjenbruksstasjonen i Raunekleiva. Gå over veien og følg skogsveien ca. 700m, til skiltet sti tar av til venstre. Følg stien og skiltene oppover til vannet. Ca. 3,8 km en vei. Kassen står ved skiltet ved vannet, 530 m.o.h.. Ta gjerne en stopp ved hamburgersteinen (skiltet) og få med deg historien om Svein Legoladd og trollet, og pass deg for trollet som sover i myra på vei oppover - tør du gå over broen uten å si trollrimet? Vi anbefaler å gå vidererundt vatnet på merka sti opp til Raudnipa eller å gå merka løype til Fitjavatnet via Buhilderen og ned att i Myra/Haukanesvegen/Rødne/Nordvik. 

Smådalen

Veivalg:

  • Fra Tysse: Parkering ved ungdomsskolen. Merket, god sti fra Tyssereinane, men bratt. Utsiktspunktet Sjåheim underveis. Les om underbuksemannen og gi et offer til han for en fin tur. Gå over brua ved fossen/elva og følge berga oppover før stien tar en inn til vatnet der kassen står på en påle ved en benk. Ca. 2 km. 
  • Fra Nymark/skytebanen: Parkering ved bommen i Gaupholmsmarka/krysset til Fossåsen. Følg veien forbi skytebanen og videre på skogsvei opp til Smådalsvatnet. Følg til venstre langs vatnet bort til kassen ved benken i andre enden. Ca. 5 km. 

I tillegg hadde vi i 2020 turbøker følgende steder:

Gjerdssåta

Parker i Myra ved vannverket (180 m.o.h.). Følg skogsveien som går til Fitjavatnet. Ta av til høyre når du kommer til veiskille skiltet mot Totræna. Du vil straks se skilt mot venstre til Gjerdssåta. Gå over en stor steinhelle over bekken og videre på tydelig sti opp lia og innover til Gjerdssåta 454 m.o.h.. Ca. 3 km en vei. Det er noen myrete parti underveis. Den rød turpostkassen henger på et tre. Flott utsikt mot fjord og fjell!

Denne turen kan selvsagt nås via andre veier som fører til Fitjavatnet (se turbeskrivelse til Nordvikasetret over for tips). 

Måsatjørna

Parkering på stor parkeringsplass i sørenden av Langavatnet ved Gullbotn. Følg stien mot hyttene sørover langs myrdraget. Etter ca. 300m går stien opp en liten kneik. Hold mot høyre i stiskillet etter kneika og du kommer straks til Måsatjørna. Følg stien videre langs nordsiden av vannet (hold til høyre) og gå videre litt sørover langs vestsiden. Den rød turpostkassen er plassert på et tre ca. midt på vestsiden av vannet. Ca. 2 km tur/retur kassen. Ta gjerne turen videre rundt hele Måsatjørna. Gå frem på kanten i sørenden og nyt utsikten mot fjorden. Dette er en kort og lett tur som kan passe for de fleste.

Stabben

Kjør til endes på veien til Dyrhovden og parker ut av veien for andre. Følg sti over en liten bro og gå forbi hyttene og videre på skogsvei oppover fra Dyrhovden, noe stigning i begynnelsen her. Kryss etterhvert elven på steiner og følg sti innover Bogaskaret. Ved liten rød bu følg varder på høyre side av hytten. Det er små varder langs stien videre. Ved andre foss følg mot liten varde på høyde rett frem, ikke gå mot stor varde til høyre, da den fører til Gråfjellet. Ved rød hytte ved kommunegrensa mot Vaksdal ta til høyre mot Stabben som ligger på 772 m.o.h. og se etter den røde turpostkassen. Der har en utsikt til Samnangerfjorden og mot Sørfjorden og Brøknipa. Det er en Stabben til i samme området, like over den rød hytta på kommunegrensen til Vaksdal. Der får en enda bedre utsikt mot Sørfjorden og Ulsnesøya/Olsnesøya, så vi anbefaler å gå innom begge. Ca. 4km en vei. Flott turterreng å gå i.  

En kan også gå inn til Bogaskaret fra Nyutløtræ og en kommer da inn på samme sti som fra Dyrhovden ved en stor stein i stiskillet, litt før den røde bua. For en lengre tur kan en gå fra Totræna til Vardane og nedatt i Bogaskaret og opp på Stabben. 
Utforsk gjerne området ved Blåfjellet også. 

Nedsta Dukavatnet 

Kjør til Kvitingen og videre over broa med grind og ca 1km opp anleggsveien mot Svartavatnet. Parker på venstre side ved veiskille/bomvei (425 m.o.h.). Gå oppover bomveien til venstre i stedet for å svinge over broa. Følg grusveien til endes (1,5km) og gå videre til sørenden av plassen på toppen. Derifra går det sti oppover og en kommer innover langs Dukabottsvatnet (567 m.o.h.) til Dukabotn. Flott utsikt mot Dukafossen. Videre går stien bratt og luftig opp langs venstre siden av elven ved Dukafossen og det er noen steinparti også. Det er en stålbro over elva ved fossen før en går siste stigning mot toppen på høyre side av Dukafossen. Den rød turpostkassen henger på en strømmast ved demningen når en kommer opp til Nedsta Dukavatnet (800 m.o.h.). Turen er 3,5km fra parkeringsplassen. Nyt utsikten over vannet og over Dukabotn. Det er sauer som beiter langs denne turruta. Denne turen er i høyfjellet der været kan skifte fort. Ta med klær og utstyr deretter. 

En kan gå videre langs vannet til Øvsta Dukavatnet og opp til turlagshytta Gullhorgabu (851 m.o.h.) ved Nedre Gulltjørna. Derifra kan en gå tilbake militærvegen (T-merka) og komme ned Klungerdalen til Kvitingen. Eller en kan ta ned Vestra Trongasmoget fra Øvsta Dukavatnet og komme ned til Svartavatnet og følge anleggsveien tilbake til Kvitingen.