Om Oss

Samnanger Turlag

ble stiftet 16. februar 2014. 


Vår overordnede målsetting er å få samningene, ung som gammel, ut på tur. Vi skal arbeide for et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv. Turlaget kan engasjere seg i, og samarbeide med, andre organisasjoner i kommunen, der det fremmer hovedformålet til turlaget. I november 2014 ble vi tatt opp som det 13. lokallaget under Bergen og Hordaland Turlag.

Årsmelding for 2014 finner du her.
Årsmelding for 2015 finner du her.
Årsmelding for 2016 finner du her.

Turprogrammet vårt i 2018 består av åtte kveldsmatturer med Barnas Turlag, fem turer eller arrangement for ungdom, seks familieturer, og to mer krevende turer beregnet på voksne eller eldre ungdom. I tillegg arrangerer vi også Kom deg ut-dagen i januar og Natt i Naturen i september.
For mer detaljer, se turprogrammet vårt for 2018.

Kom deg ut!