Om Oss

Samnanger Turlag ble stiftet 16. februar 2014. Vår overordnede målsetting er å få samningene, ung som gammel, ut på tur. Vi skal arbeide for et aktivt og sikkert, enkelt og naturvennlig friluftsliv.

Turlaget kan engasjere seg i, og samarbeide med, andre organisasjoner i kommunen, der det fremmer hovedformålet til turlaget. I november 2014 ble vi tatt opp som det 13. lokallaget under Bergen og Hordaland Turlag.

Årsmelding og regnskap


Turprogram

Turprogrammet vårt i 2021 består av kveldsmatturer med Barnas Turlag, turer eller arrangement for ungdom, familieturer, og noen krevende turer beregnet på voksne eller eldre ungdom. I tillegg arrangerer vi også Kom deg ut-dagen i februar og september.
For mer detaljer, se turprogrammet vårt for 2021.

Kom deg ut!