Turledere

Er du turleder?

Hvis du skal arrangere tur for Samnanger Turlag, her er et knippe verktøy:

Generelle turvilkår:

Før turen:

Gjennomfør en risikovurdering slik at du er best mulig forberedt på alle situasjoner som kan oppstå, og hvordan de best kan unngås og/eller håndteres. Det er utarbeidet flere forskjellige risikovurderingsskjemaer avhengig av type tur:

Turgjennomføring:

Etter turen:

Etter hver tur skal det fylles ut en turrapport. Denne sendes til Samnanger Turlag.

Kan du tenke deg å bli turleder?

Samnanger Turlag trenger nye turledere. Hvis du trives ute i naturen, har vært mye på tur og ønsker å ta andre med ut, kan vi anbefale et turlederkurs. Våre turledere skryter veldig av kurset. De lærte masse og hadde det samtidig veldig gøy. Hvis du er interessert, ta kontakt med oss!

Litt informasjon om DNT sin turlederutdanning:

Samnanger Turlag sine turledere:

Samnanger Turlag har pr. i dag åtte turledere med grunnleggende turlederutdanning. Disse er Niels Dyrøy Bødker, Ole Johan Klyve, Vigleik Tysseland, Vibeke Raae, Beate Aasebø, Torbjørn Storås, Evy Gjerde Urås og Hilde Jørgensen.

Alle som arrangerer turer har gjennomført grunnleggende førstehjelpskurs.

Målet vårt er at alle som arrangerer turer skal ha minimum grunnleggende turlederutdanning. Vi har også som mål å få utdannet både sommer- og vinterturledere.

Evy G. Urås
Evy G. Urås
Vigleik Tysseland
Vigleik Tysseland
Niels Dyrøy Bødker
Niels Dyrøy Bødker
Beate Aasebø
Beate Aasebø
Ole J. Klyve
Ole J. Klyve
Torbjørn Storås
Torbjørn Storås
Vibeke Raae
Vibeke Raae
Hilde Jørgensen
Hilde Jørgensen